Extra mededeling van het Bestuur

Hier volgt een extra mededeling van het Bestuur.

Eerder informeerden wij u over de genomen maatregelen om coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.  (zie onder) De regering heeft op 23 maart ’20 nieuwe verscherpte maatregelen afgekondigd.

Voor ons als leden van de volkstuin vereniging betekenen deze aanvullendemaatregelen het volgende:

- Uitgangspunt voor iedereen is, blijf zo veel mogelijk thuis.

- Een frisse neus halen mag, mits u en uw huisgenoten gezond zijn.

- Deze frisse neus op de tuin halen mag ook, maar doe dit dan bij voorkeur alleenof met één huisgenoot.

- Ontvang geen andere mensen op uw tuin.

- Beperk de werkzaamheden tot het hoogst noodzakelijke (planten, zaaien ennoodzakelijk onderhoud van de tuin).

De eerder afgekondigde maatregelen blijven daarnaast ook gelden:

- Houd afstand: Minimaal 1,5 meter tot elkaar.

- Let op uw Persoonlijke hygiëne: was regelmatig uw handen.

- Bij verkoudheid, griep of koorts van u en/of uw huisgenoten: blijf thuis.

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juni, mocht de situatie veranderen, dan zullen wij u hierover per mail/brief opnieuw informeren. We doen dit samen, met elkaar, voor elkaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het Bestuur en de leden van de commissie van Toezicht en Advies.

Germa Touw

Secretaris vtv de Onrust

 

Extra mededeling van het Bestuur bestreffende het Coronavirus

Hier volgt een extra mededeling van het Bestuur.

Deze mededeling is naar ieder lid verstuurd per e-mail of per brief.

Het zal niemand ontgaan zijn. Ook in onze regio zijn inmiddels verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.

Wij willen u als leden van de Volkstuinvereniging laten weten dat wij de ontwikkelingen als bestuur op de voet volgen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Vooralsnog hebben de getroffen maatregelen geen specifieke gevolgen voor de openstelling van de volkstuin.Wij willen u echter wel wijzen op de maatregelen die nu voor iedereen in Nederland gelden en die wij op de tuin ook kunnen nemen:

- Houd afstand: Minimaal 1,5 meter tot elkaar.-

- Let op uw persoonlijke hygiëne: was regelmatig uw handen.

- Bij verkoudheid, griep of koorts: blijf thuis.

Wij vragen speciaal uw aandacht voor leden met een kwetsbare gezondheid of diegenen, die al wat ouder zijn. Zeker nu veel mensen geen bezoek meer kunnen ontvangen is voor veel mensen de tuin extra belangrijk. Wees daarom extra bewust van de voorzorgsmaatregelen.

Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij u hierover per mail/brief opnieuw informeren.

Voor nu:Let op elkaar en denk aan elkaar.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de bestuursleden.

Namens het Bestuur en de leden van de commissie van Toezicht en Advies.

Germa Touw

Secretaris vtv de Onrust

 

Ledenvergadering 20-02-20

De ledenvergadering was dit jaar in de kantine van de Schietvereniging in de Sloepenloods aan het Maarland NZ. (Jan van de Velde is hier al 45 jaar lid)

De vergadering verliep heel vlot. Aan het einde na het installeren van de nieuwe bestuursleden en de CTA, was er het afscheid van de aftredende bestuursleden.

 

 

Hierna was de bar open en kon iedereen bestellen wat hij/zij wilde. Jan had ook voor volop kaas en andere versnaperingen gezorgd.

Het werd heel gezellig.