Bodem en bemesten

Een blog met natuurlijke en biologische alternatieven: http://blog.natuurlijkemoestuin.be/

Ook veel informatie op: Velt http://www.velt.nu/categorie/velt-nederland

 

Verder:

© AVVN, Landelijke organisatie voor hobbytuinders www.avvn.nl

  

Welke meststoffen kunnen tuiniers desgewenst inzetten? 

Tegenwoordig gaan er stemmen op, om zo weinig mogelijk te bemesten, omdat de aanwezige bacteriën in de bodem in principe alles aan de plant kunnen leveren. Eigenlijk voer je dus niet de planten, maar het bodemleven. Dit doe je door te mulchen. 

Er ontstaat een wisselwerking tussen de plant en het bodemleven. Ze wisselen voedingsstoffen uit. Dit kan door bemesting ernstig verstoord raken.

Ook door te spitten of zwaar te frezen verstoor je het bodemleven flink, omdat je dan het zuurstofarme  bodemleven aan zuurstof blootstelt en het bodemleven, dat zuurstof nodig heeft eigenlijkk laat stikken.

 

Kunstmest gaat dus helemaal niet samen met natuurlijk tuinieren. Het verstandige alternatief is organische of biologische meststoffen. Deze lijst geeft een indicatie welke meststoffen in het kader van het natuurlijk tuinieren verkocht of ingezet kunnen worden. Deze lijst is een richtlijn en heeft niet de pretentie om volledig en uitputtend te zijn, daarvoor is het aanbod van kunst- en organische mest gewoon veel te groot. Bij twijfel omtrent een bepaald product: raadpleeg het AVVN.

Wat kan wél gebruikt worden: 

 • Organische mest als rundermest, paardenmest etc. 
 • Gedroogde koemest, koemestkorrels, bloedbeendermeelkorrels 
 • Culterrakorrels 

En verder ook: 

Stoffen voor bijbemesting: 

 •  Bloedmeel en Hoornmeel (stikstof) 
 •  Natuurfosfaat en beendermeel (fosfaat) 
 •  Vinasse (kalium) 
 •  Kieseriet (magnesium) 

Gesteentemelen als toevoeging aan mest en compost 

Zoals Basaltmeel, Bentoniet, Edasil, Lavameel. 

Kalkmeststoffen 

zoals Dolomiet, Dolokal, bd-Mearl, schuimaarde en zeewierkalk 

Tenslotte 

Van diverse firma’s de biologische enkelvoudige of meervoudige mestproducten. Dat 

biologische of organische moet dan wel uitdrukkelijk op de verpakking staan. 

Wat kunt u veel beter niet inzetten

 •  NPK-korrels (bijv. 12-10-18) 
 •  (Tripple)Superfosfaat 
 •  Kalkemon(salpeter) 
 •  Kalisalpeter 
 •  Kalksalpeter 
 •  Ammoniumsalpeter 
 •  Chilisalpeter 
 •  Thomasslakkenmeel 
 •  Thomaskali 
 •  Kali 40 (60) 
 •  Kopersulfaat 
 •  Patentkali 

Deze lijst geldt vanaf 4 september 2013. 

Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen. 

AVVN, Landelijke organisatie voor hobbytuinders